תובנות חינוכיות מפרקי אבות.

מאת הרב אורי גמסון - מנהל תוכניות הלימוד.

 

פרק א': 

 פרק ב':

פרק ג':