להאמין בעצמך - לתת לאחרים

הרב יאיר רוזנטל, הרב שניאור לנדא, הרב הירשי אלפרוביץ'